Instal Plus Power Sp. z o.o.
Mieszkowo ul. Szklarniowa 63
05-503 Głosków
NIP:PL 1231282571
KRS 0000488937
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5000zł

Nr rachunku bankowego:
70 1050 1025 1000 0091 4199 0227

e-mail:
piotrwidawski@instal-plus.pl

instal_plus@onet.eu

Chemia do regeneracji złóż

 

Nazwa Jednostki Cena brutto
Sól tabletkowana worek 25 kg 40zł
Sól ochronna do zmywarek karton 2kg 4,88 zł
Nadmanganian potasu opakowanie 1kg 30 zł

Ceny nie zawierają kosztów transportu, loco magazyn firmy

W Piasecznie i okolicach możliwe umówienie dostawy.