Instal Plus Power Sp. z o.o.
Mieszkowo ul. Szklarniowa 63
05-503 Głosków
NIP:PL 1231282571
KRS 0000488937
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5000zł

Nr rachunku bankowego:
70 1050 1025 1000 0091 4199 0227

e-mail:
piotrwidawski@instal-plus.pl

instal_plus@onet.eu

Filtry narurowe

  • Obudowy przeźroczyste 10"
    • wkłady: sznurkowe, piankowe, siatkowe, węglowe, harmonijkowe, odżelaziające, zmiękczające do obudów 10"
  • Obudowy BIG BLUE, tzw. BB 10", BB20"
    • wkłady: sznurkowe, piankowe, siatkowe, węglowe, harmonikowe, odżelaziające, zmiękczające do obudów BB10",20"
  • Filtry zmiękczające pralkowe
  • Systemy odwróconej osmozy pod zlew