Instal Plus Power Sp. z o.o.
Mieszkowo ul. Szklarniowa 63
05-503 Głosków
NIP:PL 1231282571
KRS 0000488937
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5000zł

Nr rachunku bankowego:
70 1050 1025 1000 0091 4199 0227

e-mail:
piotrwidawski@instal-plus.pl

instal_plus@onet.eu

Komponenty, zbiorniki, głowice

W ofercie posiadamy:

  • Zbiorniki ciśnieniowe: Structural, Enpress, Wave cyber
  • Głowice sterujące Clack
  • Dystrybutory
  • Zbiorniki solanki
  • Zbiorniki na nadmanganian potasu
  • Studnie