Instal Plus Power Sp. z o.o.
Mieszkowo ul. Szklarniowa 63
05-503 Głosków
NIP:PL 1231282571
KRS 0000488937
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5000zł

Nr rachunku bankowego:
70 1050 1025 1000 0091 4199 0227

e-mail:
piotrwidawski@instal-plus.pl

instal_plus@onet.eu

Urządzenia domowe

Filtr wieloczynnościowy typ BLUE

 

 

 

 

Typ:    BLUE 1044

            BLUE 1252

            BLUE 1354

            BLUE 1465

           

 

 Umożliwiają usuwanie:

-         żelaza

-         manganu

-         barwy

-         zanieczyszczeń stałych

-         korekta pH

-         chloru, smaku, zapachu

Typ filtra
Działanie
Rodzaj złoża

 

Odżelaziający

Usuwa żelazo, mangan, barwę, zanieczyszczenia mechaniczne

BIRM, CLEAN PLUS, PATERSON, KWARC

 

Neutralizujący

Podniesienie odczynu wody

Neutra

 

Węglowy

Usuwa zapach chloru, poprawia parametry organoleptyczne: smak, zapach, barwę

Węgiel aktywny

 

Mechaniczny

Usuwa zanieczyszczenia stałe

Żwirowo-piaskowe, antracytowe

 

         

 

 

DANE TECHNICZNE

 

 

 

Parametry

Jednostki

Model – typ filtra

BLUE 1044

BLUE 1252

BLUE 1354

BLUE 1465

Ilość złoża

m3

0,028

0,050

0,056

0,070

Przepływ podczas odżelaziania*

dm3/min

m3/h

19

1,1

23

1,5

30

1,8

36

2,2

Przepływ dopuszczalny

m3/h

1,5

2,1

2,5

3,0

Minimalny przepływ przy płukaniu**

dm3/min

m3/h

19

1,2

27

1,8

38

2,2

40

2,5

Strata ciśnienia podczas filtracji

bar

0,5

0,7

Średnica przyłączy

cal

1

Dopuszczalny zakres ciśnień

bar

1,8 - 6,0

Dopuszczalny zakres temperatur

°C

2- 36

Waga urządzenia z zasypem**

kg

36

46

67

70

 

*                dla poziomu żelaza 1,5 mg/dm3, pH powyżej 7,0 , utlenialności < 3 i złoża Paterson

**              dla złoża Paterson, przy innych typach złóż niezbędna jest korekta wymaganych przepływów

 

 

 

 

 

 

 

WYMIARY

 

 

Model

Całkowita wysokość urządzenia H

Wymiary zbiornika złoża

 

 

 

BLUE 1044

1317

10” x 44”

 

BLUE 1252

1220

12” x 52”

 

BLUE 1354

1570

13” x 54”

 

BLUE 1465

1850

14” x 65”

 

 

 

         

Filtr odżelaziająco - odmanganiający typ BLUE

 

 

 

 

Typy:   BLUE 1054 GS

            BLUE 1252 GS

            BLUE 1354 GS

            BLUE 1465 GS

            BLUE 1665 GS

           

 

 Umożliwiają usuwanie:

 

-         żelaza

-         manganu

-         siarkowodoru

 

Nie wymaga napowietrzania

 

Zanieczyszczenia zawarte w wodzie wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka, działanie urządzeń domowych, przemysłowych oraz stan instalacji. Związki żelaza i manganu powodują tzw. zarastanie instalacji, powstawanie zażółceń na sanitariatach oraz szybsze zużycie urządzeń w gospodarstwach domowych. Stosując wyżej wymienione urządzenia otrzymujemy wodę uzdatnioną, spełniającą warunki zawarte w polskich normach dotyczące zawartości żelaza i manganu

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE

 

 

 

Parametry

Jednostki

Model – typ filtra

BLUE

1054GS

BLUE

1252GS

BLUE

1354GS

BLUE

1465GS

BLUE

1665GS

Typ złoża

 

GREENSAND

Ilość złoża

- Greensand

- Antracyt

- Piasek

- Żwir

 

dm3

dm3

kg

kg

 

25

8

8

8

 

35

12

8

13

 

43

15

12

16

 

50

25

15

16

 

65

30

15

20

Przepływ podczas odżelaziania*

m3/h

0,4

0,6

0,7

0,9

1,0

Minimalny przepływ przy płukaniu

m3/h

1,8

2,5

3,0

3,5

4,5

Średnica przyłączy

cal

1

Dopuszczalny zakres ciśnień

bar

1,8 – 7,0

Dopuszczalny zakres temperatur

°C

4 - 30

 

*                zależy od poziomu żelaza w wodzie, podana wartość przepływu dotyczy Fe + Mn = 5mg/ dm3

 

 

 

 

 

 

WYMIARY

 

 

Model

Całkowita wysokość urządzenia H

Wymiary zbiornika złoża

 

 

 

BLUE 1054

1570

10” x 54”

 

BLUE 1252

1520

12” x 52”

 

BLUE 1354

1570

13” x 54”

 

BLUE 1465

1850

14” x 65”

 

BLUE 1665

1900

16” x 65”

 

 

 

         

Filtr Zmiękczający typ BLUE COMPACT

 

 

 

 

Typy:  BLUE COMPACT 11 V

            BLUE COMPACT 17 V

            BLUE COMPACT 20 V

            BLUE COMPACT 30 V

           

 

V - sterowanie objętościowe           

 

Zalety urządzeń:

-         Niezawodność działania

-         Regeneracja automatyczna

-         Wysoka wydajność jonowymienna urządzenia

-         Sterowanie objętościowe - ekonomiczne

-         Złoże o żywotności 15 lat

-         Bezpieczne napięcie zasilania 24V

-         Estetyczny kompaktowy zbiornik solanki, stanowi jednocześnie obudowę urządzenia

Twarda woda jest niepożądana do picia i zasilania wodociągów komunalnych, ma gorzkawy smak i może działać przejściowo jako środek przeczyszczający, nie nadaje się również na potrzeby gospodarki wodnej w energetyce (kotły parowe, wymienniki ciepła itp.). Należy zwrócić uwagę na fakt, że 1 mm kamienia na powierzchni grzewczej zwiększa zużycie energii elektrycznej o około 10%. Osadzający się kamień powoduje też szybsze zużywanie się urządzeń gospodarstwa domowego. Zmiękczanie wody skutecznie zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego w instalacjach wodnych i sprzętach gospodarstwa domowego. Zapewnia tym samym wyższą jakość wody dla celów grzewczych, mycia okien, prania, oraz poprawia funkcjonowanie urządzeń takich jak: pralki, zmywarki, ekspresy, żelazka itp.

 

DANE TECHNICZNE

Parametry

Jednostki

Model – typ filtra

BLUE COMPACT 11 V

BLUE COMPACT 25 V

 

 

Typ złoża

 

Kationit silnie kwaśny

Pojemność jonowymienna /zużycie soli na regenerację

°F x m3

/kg

60/2,0

140/5,0

 

 

Przepływ podczas zmiękczania

m3/h

0,6

1,8

 

 

Ilość złoża

dm3

11

25

 

 

Orientacyjny czas trwania regeneracji

H : min

Ok.

1:20

Ok.

1:20

 

 

Ilość wody zużyta do regeneracji

dm3

Ok.

 80

Ok.

120-150

 

 

Średnica przyłączy

cal

1

Dopuszczalny zakres ciśnień

bar

1,8 – 6,0

Dopuszczalny zakres temperatur

°C

1 - 38

Max. wyd. dobowa w trybie autom.  przy twardości resztkowej <10dH i twardości wody surowej:

Dotyczy sterowania objętościowego
-100dH=17,8°F=178 mg CaCO3/dm3
-140dH=24,9°F=249 mg CaCO3/dm3
-180dH=32,1°F=321 mg CaCO3/dm3
-230dH=40,9°F=409 mg CaCO3/dm3

 

 

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

2,4

1,8

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

WYMIARY

 

 

Model

A

B

C

Wymiary zbiornika złoża

 

 

 

BLUE 11 Compact

320

660

500

10” x 17”

 

BLUE 25

Compact

320

1130

500

10” x 35”