Instal Plus Power Sp. z o.o.
Mieszkowo ul. Szklarniowa 63
05-503 Głosków
NIP:PL 1231282571
KRS 0000488937
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5000zł

Nr rachunku bankowego:
70 1050 1025 1000 0091 4199 0227

e-mail:
piotrwidawski@instal-plus.pl

instal_plus@onet.eu

Urządzenia przemysłowe

Filtr przemysłowy odżelaziająco – odmanganiający typ BLUE

 

Typy: 

BLUE 2160 MGS/CGS

BLUE 2469 MGS/CGS

BLUE 3072 MGS/CGS

BLUE3672MGS/CGS                                        BLUE 4278 MGS/CGS

Umożliwiają usuwanie:

żelaza        

manganu

siarkowodoru

 

Nie wymaga napowietrzania

          

Zanieczyszczenia zawarte w wodzie wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka, działanie urządzeń domowych, przemysłowych oraz stan instalacji. Związki żelaza i manganu powodują tzw. zarastanie instalacji, powstawanie zażółceń na sanitariatach oraz szybsze zużycie urządzeń. Stosując wyżej wymienione urządzenia otrzymujemy wodę uzdatnioną, spełniającą warunki zawarte w polskich normach dotyczące zawartości żelaza i manganu.

 

 

 

DANE TECHNICZNE

 

 

Parametry

Jednostki

Model – typ filtra

BLUE 2160 MGS/CGS

BLUE 2469 MGS/CGS

BLUE 3072 MGS/CGS

BLUE 3672 MGS/CGS                                       

Typ głowicy sterującej

 

MAGNUM/CLACK

Ilość złoża

- Greensand

- Antracyt

- Piasek

- Żwir

 

Cu.Ft**

dm3

kg/ dm3

kg

230

4,5

75

50/25

65

314

6

105

70/40

90

430

9

170

165/92

135

660

13

250

250/138

200

Przepływ podczas odżelaziania*

m3/h

3,0

4,2

6,3

9,2

Minimalny przepływ przy płukaniu

m3/h

7,5

10,0

15,5

22,0

Średnica przyłączy

cal

5/4

Dopuszczalny zakres ciśnień

bar

2-6

Dopuszczalny zakres temperatur

°C

2-36

 

*                przy założonej prędkości filtracji 14 m/h, zależy od jakości wody

**              1 Cu.Ft. = 28,3 dm3

 

 

 

 

 

WYMIARY

 

 

Model

 

A

 

B

 

C

Wymiary zbiornika złoża

 

 

 

 

BLUE 2160 MGS/CGS

1550

525

290

21” x 60”

 

BLUE 2469 MGS/CGS

1750

600

290

24” x 69”

 

BLUE 3072 MGS/CGS

1800

760

290

30” x 72”

 

BLUE 3672 MGS/CGS                                       

1800

900

290

36” x 72”